کلکسیون اسکناس های خارجی

نمایشگاه و فروشگاه اسکناس های خارجی

کد 2 - اسکناس 5000 اینتیس پرو سال 1988

( تک بانکی 7000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: چهار شنبه 30 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 3 - اسکناس 10 نگولتروم بوتان سال 2000

( تک بانکی 9000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 4 - اسکناس 50 ریل کامبوج سال 1961

( تک بانکی 7500 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 5 - اسکناس 10000 دینار یوگسلاوی سال 1992

( تک بانکی 7500 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 2 - اسکناس 20 دلار زیمبابوه سال 2009

( تک بانکی 5500 ت جفت بانکی 11000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 5 - اسکناس 10 گیلدن سورینام سال 1963

( تک بانکی 8000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 4 - اسکناس 10000000 دینار یوگسلاوی سال 1993

( قیمت 17000 ت )

 

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 1 - اسکناس 50 کروزادوس برزیل 1986

( تک بانکی 5000 ت جفت بانکی 10000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 2 - اسکناس 50 روپیه هندوستان سال 2012

( تک بانکی 15000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 11 - اسکناس 1 روبل بلاروس سال 2000

( تک بانکی 2500 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 3 - اسکناس 5 دینار یوگسلاوی سال 1968

( تک بانکی 4000 ت جفت بانکی 8000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 1 - اسکناس 20 ریال یمن

( تک بانکی 6000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

سری 18 عددی اسکناسهای پلیمری فانتزی خلبانان روسیه

سری 18 عددی اسکناسهای پلیمری فانتزی هواپیماهای روسیه

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: سه شنبه 29 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 1 - اسکناس 5 دلار زیمبابوه سال 2009

( تک بانکی 4500 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: دو شنبه 28 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 1 - سکه 50 سوم ازبکستان سال 1994

( تک بانکی 5000 ت جفت بانکی 10000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: دو شنبه 28 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 4 - اسکناس 250 دینار عراق سال 2002

( تک بانکی 3500 ت جفت بانکی 7000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: دو شنبه 28 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 3 - اسکناس  250 دینار عراق سال 1995

( تک بانکی 4500 ت جفت بانکی 9000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: پنج شنبه 3 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 1 - اسکناس 1 رینگیت مالزی

( تک بانکی 3500 ت جفت بانکی 7000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: پنج شنبه 3 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 2 - اسکناس 100 دینار یوگسلاوی سال 1994

( تک بانکی 1500 ت جفت بانکی 3000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: پنج شنبه 3 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 2 - اسکناس 50 دینار عراق سال 2003

( تک بانکی 2000 ت جفت بانکی 4000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: پنج شنبه 3 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 3 - اسکناس 5 ون کره شمالی سال 2002

( تک بانکی 4000 ت جفت بانکی 8000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: پنج شنبه 3 مهر 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 1 - اسکناس 5 آسترالس آرژانتین سال 1986

( تک بانکی 3000 ت جفت بانکی 6000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 28 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 3 - اسکناس 1000 افغانی افغانستان سال 1979

( تک بانکی 1500 ت جفت بانکی 3000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 28 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 1 - اسکناس 500 اسکودوس موزامبیک سال 1967

( تک بانکی 6000 ت جفت بانکی 12000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 28 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 1 - اسکناس 1 ریال عراق سال 1980

( تک بانکی 2000 ت جفت بانکی 4000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 28 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 2 - اسکناس 50 ون کره شمالی سال 2002

( تک بانکی 4000 ت جفت بانکی 8000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 28 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 2 - اسکناس 10 ناکفا اریتره سال 1997

( تک بانکی 7500 ت جفت بانکی 15000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 21 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 7 - اسکناس 1 سامانی تاجیکستان سال 1999

( تک بانکی 4500 ت جفت بانکی 9000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 21 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 2 - اسکناس 2 لمپیرا هندوراس سال 2006

( تک بانکی 3500 ت جفت بانکی 7000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 21 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد 2 - اسکناس 1000 لی رومانی سال 1998

( تک بانکی 3500 ت جفت بانکی 7000 ت )

 

نویسنده: حمید رضا ازنا ׀ تاریخ: جمعه 21 شهريور 1393برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , eskenaskhareji.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com